Tere tulemast Patendiameti
e-teenuste portaali

Portaali võimalused

  • Kaubamärgi registreerimine.
  • Kaubamärgi omaniku andmete muutmine (nime või aadressi muutused).
  • Kaubamärgi registreeringu kehtivusaja pikendamine.
  • Kaubamärgiõiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmise taotlemine.
  • Tööstusdisainilahenduse registreerimine.
  • Tööstusdisainilahenduse omaniku andmete muutmine (nime ja aadressi muutused).
  • Tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivusaja pikendamine.
  • Tööstusdisainilahenduse õiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmise taotlemine.
  • Sisenemine

Avalduse esitamiseks peate sisse logima ID kaardiga ja ennast autentima, portaali sisenemiseks vali: Sisene. Teie avalduse andmed salvestatakse portaalis.

Teavitame, et  Windows 10 toob kaasa muudatusi portaalide kasutamisel ID-kaardiga. Kuna Windows 10 veebilehitsejale „Edge“ kiipkaardi ja pistikprogrammide tuge alles arendatakse, palume Windows 10 puhul ID-kaardiga sisse logimiseks ja allkirjastamiseks kasutada teist veebilehitsejat.